2012 National Geographic Photography Contest Winners

ภาพของช่างภาพหลายๆคนจาก National Geographic เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากในการออกไปหาอะไรใหม่ๆ ช่วยให้เรามีเป้าหมายในการถ่ายรูปได้อย่างดี เมื่อกลางปีที่แล้ว NG ได้เปิดรับภาพประกวดประจำปี ซึ่งของปีที่ผ่านมาก็ประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ มีภาพเสือที่ถ่ายจากประเทศไทยด้วยนะครับ

 

สามารถเข้าไปชมต่อได้ที่ http://www.boston.com/bigpicture/2013/01/2012_national_geographic_photo.html

Leave a Reply