โฟโต้แคนวาส

ขนาดไฟล์ภาพ คำถามที่พบบ่อย ภาพพิมพ์บนผ้าใบแคนวาส โฟโต้แคนวาส

ภาพพิมพ์แคนวาสคืออะไร? : ทำไมต้องเรา? : ราคาและขนาดภาพพิมพ์ : ผลงานที่ผ่านมา : blog : แฟนเพจ ทำไมต้องเรา? : ราคาและขนาดภาพพิมพ์ : ผลงานที่ผ่านมา ทำไมต้องเรา? : ราคาและขนาดภาพพิมพ์ : ผลงานที่ผ่านมา

เลือกไฟล์ภาพให้เหมาะกับขนาดที่พิมพ์

เลือกไฟล์ภาพให้เหมาะกับขนาดที่พิมพ์

1. Scale รูป

   ขนาดของภาพพิมพ์แคนวาสของเรามีอยู่ 2 สเกล คือ 1:1 และ 3:2

   สเกล 1:1 ภาพสเกลนี้จะมี ขนาดด้านกว้างและด้านยาวเท่ากัน เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส จะมี 2 ขนาด คือ 30x30cm และ 40x40cm ท่านต้องเลือกหรือจัดการ crop ไฟล์รูปออกมาเป็น สี่เหลี่ยมจตุรัสก่อนทำการอัพโหลด

   สเกล 3:2 ภาพสเกลนี้ ด้านยาวจะเป็นสัดส่วน 3:2 กับด้านกว้าง เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ขนาดคือ 60x40cm และ 80x52cm ท่านสามารถใช้ไฟล์จากกล้องทั่วๆไปอัพโหลดได้ทันทีโดยไม่ต้อง crop

2. ความละเอียดของภาพ

   ขนาดของไฟล์ภาพดิจิตอลจะกำหนดกันเป็น pixels X pixels เช่น 3000X2000px คือด้านยาว 3000pixel ด้านกว้าง 2000pixel และถ้านำมาคูณกันก็จะได้จำนวน Pixels ทั้งหมดในภาพนั้น หรือความละเอียดภาพนั่นเอง เช่น 3000X2000px ก็จะได้ ไฟล์ภาพ 6Megapixel

   เรากำหนดขนาดไฟล์ภาพที่แนะนำดังนี้
- จะพิมพ์ขนาด 30x30cm ขนาดไฟล์เล็กสุดที่แนะนำคือ 612x612px
- จะพิมพ์ขนาด 40x40cm ขนาดไฟล์เล็กสุดที่แนะนำคือ 812x812px
- จะพิมพ์ขนาด 60x40cm ขนาดไฟล์เล็กสุดที่แนะนำคือ 2000x1300px
- จะพิมพ์ขนาด 80x52cm ขนาดไฟล์เล็กสุดที่แนะนำคือ 3000x2000px